RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

INFORMACJA W SPARWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pokój, dnia 14 czerwca 2013 r.


Szanowni Państwo.

W związku z brakiem wystarczającej liczby zgłoszeń wyrażających chęć uczestnictwa w programie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOS) na ternie gminy Pokój (warunkiem przystąpienia do programu jest wykonanie najmniej 50 sztuk podłączeń) dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuję, że Gmina Pokój nie kwalifikuje się do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania a zatem odstępuje od zamiaru jego realizacji.
AK/AK-2

Wójt Gminy Pokój         
/-/                     
Barbara Zając