Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA
Ostatnie dni naboru wniosków do Programu Priorytetowego MOJA WODA ‼️‼️
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poinformował, że planowane jest zamknięcie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda, zatem wnioski o dofinansowanie można składać tylko do końca lutego
⚠️tj. 29 lutego 2024 r. ⚠️
Dlatego też, osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portalu Beneficjenta.
Następnie wniosek o dofinansowanie przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej (papierowo lub podpisany profilem zaufanym poprzez e-puap) w terminie do 15 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do WFOŚiGW w Opolu).
Ocenie podlegać będą tylko wnioski o dofinansowanie złożone do Funduszu w obu formach tj. elektronicznej do 29 lutego 2024 r. i podpisanej do 15 marca 2024 r.
UWAGA: Wnioski, które wpłyną po wyżej wskazanych terminach nie będą rozpatrywane!
Złożone już wnioski o dofinansowanie podlegają w dalszym ciągu procedurze oceny, aż do uzyskania pozytywnej lub negatywnej decyzji Zarządu Funduszu.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w zakładce Moja woda - WFOŚiGW w Opolu
Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 28-02-2024 10:53

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 29-02-2024 08:57
Przewiń do góry