Park w Pokoju
GALERIA

Pokój, 22.02.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Przetarg na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbył się 14.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

A) Działka nr 307/1 a.m. 2 obręb Zieleniec, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie

powierzchnia działki - 0,1000ha, w tym: Grunty rolne zabudowane Br-RVI-0,1000 ha – data przetargu: 14.02.2024 r.

Opis nieruchomości:

działka nr 307/1 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój, pow. namysłowski. Nieruchomość położona przy drodze o dużym natężeniu ruchu, z chodnikiem dla ruchu pieszego. Wjazd z drogi publicznej na działkę ułożony z kostki chodnikowej ze spadem w kierunku działki. Teren działki położny w obniżeniu względem drogi. Nieruchomość otoczona ogrodzeniem drewnianym. Od frontu działki przy granicy przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Na nieruchomości rośnie kilka drzew owocowych oraz pokaźne drzewa iglaste i liściaste od frontu działki. Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Budynek gospodarczy i mieszkalny wybudowane w zabudowie zwartej, część gospodarcza posiada 3 osobne wejścia do pomieszczeń o powierzchni około 20-25 m2 każde. Obiekt gospodarczy w przeciętnym stanie technicznym ze starą stolarką drzwiową oraz zawilgoceniami na murach .Część mieszkalna również w przeciętnym stanie technicznym ze starą stolarką okienną skrzyniową oraz niskimi mocno zużytymi drzwiami. Na podłodze w pomieszczeniach na parterze płytki ceramiczne oraz linoleum. Na ścianach boazerie oraz tynki w złym stanie. Budynek do połowy sierpnia 2023 był zamieszkany. Nie zidentyfikowano w budynku źródła ogrzewania, w pomieszczeniach zamontowane grzejniki żeliwne. Budynek nieocieplony, pokrycie dachowe z dachówki betonowej z ubytkami.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec jako 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

120 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Pokój

 /-/ Barbara Zając 

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 22-02-2024 09:18

Przewiń do góry