RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiana ostrzeżenia Nr: 36 z dnia 05.02.2024 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Data i godzina wydania: 07.02.2024 - godz. 10:35
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 36 z dnia 05.02.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień: 3

Ważność: od godz. 10:36 dnia 07.02.2024 do godz. 12:00 dnia 09.02.2024
Obszar: Stobrawa (opolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu, na rzekach w zlewni Stobrawy przewidywane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych. W Krzywej Górze na Budkowiczance, w Domaradzu na Bogacicy oraz w Karłowicach na Stobrawie stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania.