RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych. Informacje na temat gruntów rolnych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kup/przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych (zakładka „Co robimy”, podzakładka „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”).

Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie oferty, których data zarejestrowanego wpływu do Nadleśnictwa nie będzie późniejsza niż 19 lutego 2024 r. do godz. 14.00.