RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości (prawa własności) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, sporządzony przez Wójta Gminy Pokój na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wykaz dla działki 78 - Fałkowice

Nieruchomość numer 78, k.m.1, obręb Fałkowice,  KW OP1U/00072538/5,

  • powierzchnia 0,4000 ha,
  • opłata 41,92 zł/rok,
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz dla działki 68/3 – Zawiść

Nieruchomość numer 68/3, k.m.1, obręb Zawiść,  KW 71365

  • powierzchnia 0,0890 ha,
  • opłata 7,88 zł/rok,
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi:

  • Wywieszono na okres 08-05-2013 r. do 29-05-2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /77/ 46-93-085 (080) wew. 40.