Park w Pokoju
GALERIA

Szanowni Państwo,

Informujemy iż opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. nie uległy zmianie. Stawka ta nadal wynosi:

  • 34 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w której powstają odpady komunalne
  • 33 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w której powstają odpady komunalne, a także w której odpady bio podlegają kompostowaniu.

      
Opłatę należy uiszczać na przekazane Państwu indywidualne konto bankowe w BS Namysłów, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tytule wpłaty należy podać nr ewidencyjny.
      
Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Wysokość opłaty podlega zadeklarowaniu na obowiązującym druku deklaracji. Wszelkie zmiany wysokości opłaty należy zgłaszać w trybie korekty takiej deklaracji.

Wójt Gminy  

Barbara Zając

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 30-01-2024 15:00

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 30-01-2024 15:00
Przewiń do góry