Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

10 stycznia 2024 r. o godz. 1500

w Oranżerii przy Zabytkowym Parku w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad

  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

    2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

    3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  4. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 05-01-2024 09:57

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 05-01-2024 09:58
Przewiń do góry