Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Data i godzina wydania: 04.01.2024 - godz. 07:36
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 5 z dnia 03.01.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 07:36 dnia 04.01.2024 do godz. 13:00 dnia 05.01.2024
Obszar: Stobrawa (opolskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni Stobrawy przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania.


Data i godzina wydania: 03.01.2024 - godz. 09:40
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 5 z dnia 03.01.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 09:41 dnia 03.01.2024 do godz. 10:00 dnia 04.01.2024
Obszar: Stobrawa (opolskie)
Przebieg:  W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Stobrawy prognozuje się wzrosty i wahania stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 88%

Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania.


Data i godzina wydania: 03.01.2024 - godz. 04:44
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 5
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 04:44 dnia 03.01.2024 do godz. 10:00 dnia 03.01.2024
Obszar: Stobrawa (opolskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Stobrawy prognozuje się wzrosty stanów wody oraz przekroczenia stanów ostrzegawczych na stacjach Domaradz i Karłowice. Na stacji Krzywa Góra na Budkowiczance przewiduje się dalsze wzrosty powyżej progu ostrzegawczego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

Opublikował(a): Mariola Bernacka
Data publikacji:
 03-01-2024 09:38

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 04-01-2024 15:33
Przewiń do góry