Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA
opolskie.jpeg
Rzymsko-katolicka Parafia pw. św. Stanisława Bpa w Fałkowicach zrealizowała projekt pn. "Remont zabytkowej kapliczki w Domaradzu". Projekt zrealizowano przy wsparciu Samorządu Opolskiego.
 
Wartość zadania: 38 602,73 zł
Wkład własny: 13 602,00 zł
 
W ramach realizacji operacji został osiągnięty cel zadania, którym było zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego dla przyszłych pokoleń, jakim jest kapliczka przydrożna znajdująca się w miejscowości Domaradz. Cel został osiągnięty poprzez wykonanie prac remontowych. Rezultatem realizacji zadania jest zachowany „pomnik kulturowo-historyczny”, będący miejscem kultu religijnego, pełniący funkcje społeczne oraz wpisujący się w krajobraz kulturowy Opolszczyzny. Zostały uwypuklane walory zabytku, zachowana funkcja obiektu oraz poprawiona estetyka i stan techniczny zabytku.
 
Kapliczka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domaradzu została wybudowana w 1920 r.
Kapliczka przydrożna stanowi ważny element krajobrazu kulturowego regionu. Niegdyś, ale także obecnie kapliczki stanowiły cenny dla lokalnej społeczności obiekt kultu religijnego i przestrzenny punkt orientacyjny. Kapliczka w Domaradzu wyznacza punkt centralny wioski. Kapliczki wyrosły w przestrzeni Polskiej wsi z potrzeb duchowych, są ściśle związane z naturalną religijnością. Są wyrazem tradycji, kultury chrześcijańskiej, ale przede wszystkim troski o wartości moralne i duchowe. Są także swego rodzaju ludowymi pomnikami, znakami pamięci, niepisaną kroniką lokalnej społeczności, śladem historii widzianej z perspektywy mieszkańców wioski. Przydrożna kapliczka jest upamiętnieniem oraz cząstkom historii regionu, naznaczonej trudem codziennego życia – ma charakter symboliczny. Symbolizuje miłość do ojczyzny, wiarę kolejnych pokoleń, przypominającym o minionych wydarzeniach historycznych zarówno tych radosnych jak i tragicznych. Kapliczka to dowód narodowej tożsamości, wyraz duchowych potrzeb, swoisty testament przeszłości dla kolejnych pokoleń, znak wiary, tradycji religijnych oraz społecznych. Stąd dbałość kolejnych pokoleń o ich stan techniczny oraz otoczenie . Kapliczka w Domaradzu jeszcze do niedawna pełniła ważną funkcję społeczną – istotne wydarzenia społeczne i religijne obwieszczał dzwon znajdujący się w kapliczce. Obiekt jest dostępny dla szerokiego grona społeczeństwa. Jest elementem szlaku rowerowego, ścieżki edukacyjnej, z której korzystają mieszkańcy województwa opolskiego oraz przyjezdni. Pełni funkcję edukacyjną.

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 28-12-2023 09:01

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 28-12-2023 09:01
Przewiń do góry