Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Pokój - 15:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości - 15:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości - 15:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Programie Polityki Senioralnej w Gminie Pokój na lata 2021-2026” - 15:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Pokój do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych - 15:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok - 15:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2024 - 15:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 15:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 19-12-2023 08:29

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 19-12-2023 08:29
Przewiń do góry