RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

12 grudnia – 26 grudnia 2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
  • Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji:
    • Uchwała Nr 11084/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r.