RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 179 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / Stopień: 2

Data i godzina wydania: 12.12.2023 - godz. 10:42
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 179
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:43 dnia 12.12.2023 do godz. 10:00 dnia 14.12.2023
Obszar: Stobrawa (opolskie)
Przebieg: W wyniku spływu wód roztopowych oraz opadów deszczu,  w zlewni Stobrawy, występują lokalne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Prognozowane są dalsze, lokalne wzrosty, zwłaszcza w odcinkach ujściowych rzek. 


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak