Park w Pokoju
GALERIA

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

15 grudnia 2023 r. o godz. 1500

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLVIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2023 rok

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2023 rok

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. w sprawie przekazania skargi według właściwości

  2. zmian w „Programie Polityki Senioralnej w Gminie Pokój na lata 2021-2026”

  3. zobowiązania Wójta Gminy Pokój do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

  4. zmiany budżetu gminy na 2023 rok

  5. uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2024

  6. wieloletniej prognozy finansowej

12. Interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne wnioski radnych i sołtysów

14. Zakończenie sesji
 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki


 


 


 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 11-12-2023 11:33

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 11-12-2023 11:25
Przewiń do góry