RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

STOP Emisjom w Gminie Pokój

Gmina Pokój w terminie od 24 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. realizuje przedsięwzięcie "STOP Emisjom w Gminie Pokój" w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców województwa Opolskiego w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji, który zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego: kształtowanie postaw i wartości proekologicznych.

Wartość zadania: 167 000,00 zł.

Zadanie pn. "STOP Emisjom w Gminie Pokój" dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu