RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska w Gminie Pokój

Gmina Pokój w terminie od 28 listopada 2023 r. do 29 listopada 2024 r. realizuje przedsięwzięcie "Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska w Gminie Pokój" w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców gminy Pokój w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, poprzez organizację kampanii edukacyjnej o zasięgu lokalnym.

Wartość zadania 150 262,00 zł.

 

Zadanie pn. "STOP Emisjom w Gminie Pokój" dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu