Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Remont Sali gimnastycznej kompleksu sportowo rekreacyjnego w Pokoju”. Kwota dofinansowania wynosi 2 472 665,35 zł. Całkowita wartość zadania 2 747 405,95 zł. 
W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, wykonanie robót budowlanych w zakresie: instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i oświetleniowej,  budowy pochylni zewnętrznej, remontu schodów wejściowych, wykonaniu opaski żwirowej przy budynku, wykonaniu nowych utwardzeń kostki betonowej przy budynku, remontu elewacji zewnętrznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu, wymianie tynków, wymianie wykończenia ścian i podłóg, wymianie nawierzchni sportowej, wymianie wyposażenia sali gimnastycznej i sali ćwiczeń. Roboty budowlano-montażowe, zakup i montaż wyposażenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Promesa wstępna z dnia 20.06.2023 r., promesa z dnia 28.11.2023 r.

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Remont Sali gimnastycznej kompleksu sportowo rekreacyjnego w Pokoju”. Kwota dofinansowania wynosi 2 472 665,35 zł. Całkowita wartość zadania 2 747 405,95 zł. 

W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, wykonanie robót budowlanych w zakresie: instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i oświetleniowej,  budowy pochylni zewnętrznej, remontu schodów wejściowych, wykonaniu opaski żwirowej przy budynku, wykonaniu nowych utwardzeń kostki betonowej przy budynku, remontu elewacji zewnętrznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu, wymianie tynków, wymianie wykończenia ścian i podłóg, wymianie nawierzchni sportowej, wymianie wyposażenia sali gimnastycznej i sali ćwiczeń. Roboty budowlano-montażowe, zakup i montaż wyposażenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Promesa wstępna z dnia 20.06.2023 r., promesa z dnia 28.11.2023 r.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-12-2023 10:45

Przewiń do góry