Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Pokój - 15:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz - 16:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jagienna - 16:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok - 16:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Wacław Kociencki

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 16:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok - 16:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 16:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 01-12-2023 14:22

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 01-12-2023 14:22
Przewiń do góry