Park w Pokoju
GALERIA

Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Pokój - 15:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych - 16:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej - 16:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku - 16:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej - 16:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Stanisława Bpa i M w Fałkowicach - 16:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Stanisława Bpa i M w Fałkowicach (II nabór) - 16:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Krzyża Świętego w Pokoju - 16:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Krzyża Świętego w Pokoju (II nabór) - 16:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok - 16:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 16:27:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 01-12-2023 14:18

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 01-12-2023 14:18
Przewiń do góry