Park w Pokoju
GALERIA

Dzięki uprzejmości autorów, poniżej prezentowane są materiały z książki „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska.”, której promocja odbyła się 20 listopada 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju. Wśród publikowanych artykułów znajdują się również informacje, które nie zmieściły się w papierowej wersji książki.

Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska_baner_cała2.jpeg

SPIS TREŚCI KSIĄŻKI

 „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska.”

Przedmowa

Walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy Pokój

Historia

Znani ludzie związani z Pokojem

Struktura demograficzna gminy Pokój na przestrzeni lat

Informacje spoza publikacji

Tematy pokrewne


Przedmowa

   Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce jest opracowaniem nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju skierowanym do wszystkich osób zainteresowanych historią i teraźniejszością gminy Pokój. Znajdują się w niej artykuły opisujące przedsięwzięcia i efekty wielu projektów realizowanych w naszej szkole na przestrzeni ostatnich lat. Publikacja ta wpisuje się w działania szkoły w zakresie edukacji regionalnej, przyrodniczej i ekologicznej. Nauczyciele wraz z uczniami realizowali projekty edukacyjne, których celem było pogłębianie wiedzy młodzieży o lokalnym środowisku, jego walorach przyrodniczo – krajobrazowych, bogactwie kulturowym, historii najbliższej okolicy, wyeksponowanie zagadnień ekologicznych, demograficznych, poznanie sylwetek wybitnych ludzi związanych z gminą Pokój oraz kształtowanie postawy świadomego mieszkańca i obywatela.

   Wiemy, że wymogiem współczesnego świata jest nowoczesna szkoła, która proponuje aktywne i ciekawe formy pracy oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów. W celu przygotowania tej publikacji nauczyciele wdrożyli do swojej pracy metodę projektu, zajęcia terenowe i obserwacje przyrodnicze. Uczniowie przeprowadzili wywiady i ankiety z mieszkańcami i pracownikami samorządu lokalnego, przeszukali dostępną literaturę i zasoby internetowe, wykonali wiele zdjęć techniką cyfrową. Działania te pozwoliły na zebranie obszernego materiału historycznego, przyrodniczego i obserwacyjnego. Ograniczone ramy książki wymusiły na autorach konieczność przedstawienia swoich działań w sposób syntetyczny i dokonania wyboru zdjęć ilustrujących poszczególne zagadnienia.

   W październiku 2012 roku odbyła się II sesja popularnonaukowa w Publicznym Gimnazjum w Pokoju pod hasłem „JESTEŚMY STĄD. GMINA POKÓJ Z BLISKA”. Program sesji objął zagadnienia prezentowane w niniejszej publikacji. Młodzież przedstawiła wyniki inwentaryzacji pomników przyrody i drzew cennych pod względem przyrodniczym proponowanych do objęcia ochroną pomnikową w 2003 roku. Uczniowie  przedstawili opracowane przez siebie ścieżki edukacyjne piesze i rowerowe oraz podsumowano kilkuletni program „Bocian” prowadzony w naszym gimnazjum. Drugim obszarem tematycznym sesji była historia gminy Pokój. Przedstawiono zebrane informacje o parafiach na terenie gminy, o pochodzeniu nazw miejscowości, o wybitnych osobach związanych z Pokojem oraz przeanalizowano zmiany demograficzne w gminie.

   Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do napisania tej książki. W szczególności dziękujemy księżom: Krzysztofowi Rusinkowi z Pokoju, Joachimowi Soldze z Fałkowic, Ryszardowi Kościelnemu z Dąbrówki Dolnej, Jerzemu Tomeczkowi z Zawiści i Eneaszowi Kowalskiemu z Pokoju za udostępnienie materiałów, udzielenie wywiadów, za możliwość zrobienia zdjęć i życzliwość. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy w Pokoju oraz mieszkańcom za wywiady i pomoc w pozyskiwaniu informacji. Dzięki nim była możliwa publikacja tych materiałów i ocalenie ich od zapomnienia.

   Wiemy, że to od wiedzy, umiejętności i świadomości młodzieży będzie w przyszłości zależał rozwój naszej gminy, jej polityka ekologiczna i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że poniższa publikacja udowadnia, iż absolwenci Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju realizujący projekty będą mądrze i świadomie korzystać z bogactwa kulturowego i przyrodniczego gminy Pokój.

W imieniu zespołu autorskiego
redaktor publikacji
Elżbieta Gosławska


logotypy_www.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-12-2012 15:36

Przewiń do góry