RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XLVI sesji Rady Gminy Pokój w dniu 29.09.2023 r.

Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 15:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Pokój - 15:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Głosowanie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Opolskiego - ponowne głosowanie - 15:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - 16:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój - 16:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna - 16:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - 16:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Krzywa Góra – rejon osiedla - 16:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej - 16:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych - 16:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok - ponowne głosowanie - 16:54:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 16:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek