RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych - sezon 2023/2024

Zimowym utrzymanie dróg gminnym w sezonie 2023/2024 zajmuje się spółka komunalna gminna Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.

Reklamacje dotyczące nienależytego realizowania obowiązków wynikających z regulaminu należy kierować do Zakładu Komunalnego Pokój Spółka z o.o. nr tel.: 77 469 30 97 wew. 27 lub pisemnie na e-mail: zkp@gminapokoj.pl

Skargi dotyczące nienależytego realizowania obowiązków wynikających z regulaminu należy kierować do Wójta Gminy Pokój po umówieniu w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój.

PDFRegulamin zimowego utrzymania dróg 2023.pdf (164,72KB)