Park w Pokoju
GALERIA

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR I.0050.51.2023

Wójta Gminy Pokój

z dnia 22.11.2023 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z. 2023 r., poz. 344 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działka nr 307/1 a.m. 1 obręb Zieleniec

  1. Działka nr 307/1 a.m. 1 ob. Zieleniec:

    1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 307/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie,

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1000 ha, w tym: grunty rolne zabudowane Br-RV- 0,1000 ha.

3. Opis nieruchomości:

działka nr 307/1 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój, pow. namysłowski. Nieruchomość położona przy drodze o dużym natężeniu ruchu, z chodnikiem dla ruchu pieszego. Wjazd z drogi publicznej na działkę ułożony z kostki chodnikowej ze spadem w kierunku działki. Teren działki położny w obniżeniu względem drogi. Nieruchomość otoczona ogrodzeniem drewnianym. Od frontu działki przy granicy przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Na nieruchomości rośnie kilka drzew owocowych oraz pokaźne drzewa iglaste i liściaste od frontu działki. Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta.

Budynek gospodarczy i mieszkalny wybudowane w zabudowie zwartej, część gospodarcza

posiada 3 osobne wejścia do pomieszczeń o powierzchni około 20-25 m2 każde. Obiekt gospodarczy w przeciętnym stanie technicznym ze starą stolarką drzwiową oraz zawilgoceniami na murach .Część mieszkalna również w przeciętnym stanie technicznym ze starą stolarką okienną skrzyniową oraz niskimi mocno zużytymi drzwiami. Na podłodze w pomieszczeniach na parterze płytki ceramiczne oraz linoleum. Na ścianach boazerie oraz tynki w złym stanie. Budynek do połowy sierpnia 2023 był zamieszkany. Nie zidentyfikowano w budynku źródła ogrzewania, w pomieszczeniach zamontowane grzejniki żeliwne. Budynek nieocieplony, pokrycie dachowe z dachówki betonowej z ubytkami.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec jako 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki 120 000,00 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytuły użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 22.11.2023 r. - 13.12.2023 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                                     /-/ Barbara Zając

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 22-11-2023 14:33

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 22-11-2023 14:32
Przewiń do góry