Park w Pokoju
GALERIA

Data i godzina wydania: 21.11.2023 - godz. 14:47
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 161 z dnia 20.11.2023
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 14:48 dnia 21.11.2023 do godz. 15:00 dnia 22.11.2023
Obszar: Stobrawa (opolskie)
Przebieg: W związku z trwającym spływem wód opadowych w zlewni Stobrawy lokalnie utrzymuje się tendencja rosnąca stanów wody w strefie wody wysokiej, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Krzywej Górze na Budkowiczance. W okresie obowiązywania ostrzeżenia nie wyklucza się także możliwości przekroczenia stanu ostrzegawczego w Karłowicach na Stobrawie oraz w Domaradzu na Bogacicy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu obowiązywania.

 


Data i godzina wydania: 20.11.2023 - godz. 20:16
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 161
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz.20:17 dnia 20.11.2023 do godz. 15:00 dnia 21.11.2023
Obszar: Stobrawa (opolskie)

Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych, w zlewni Stobrawy notowane są stopniowe wzrosty stanów wody. Prognozowane są dalsze powolne wzrosty stanów wody, w Krzywej Górze na Budkowiczance powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Opublikował(a): Mariola Bernacka
Data publikacji:
 21-11-2023 08:29

Modyfikował(a): Mariola Bernacka
Data modyfikacji:
 21-11-2023 15:26
Przewiń do góry