Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Informacja

    Zarządca Cmentarzy Komunalnych Wójt Gminy Pokój informuje, rodziny osób pochowanych, że zgodnie z art. 7  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r  (Dz. U z 2023 r. poz. 887 ) w związku z art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2021 r. poz. 679),  o obowiązku uiszczenia opłaty za przedłużenie prawa do grobu na kolejne 20 lat na cmentarzach komunalnych w Krzywej Górze i w Zieleńcu. Sprawa dotyczy wszystkich grobów, których minął termin 20 lat od dnia pochówku. W przypadku braku wpłaty zgodnie z ww. przepisem może skutkować likwidacją grobu. Osoba dokonująca opłaty staje się dysponentem miejsca czyli ma prawo do zarządzania miejscem.

Opłata za przedłużenie prawa do miejsca na cmentarzu zgodnie z uchwałą nr XII/96/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2019 r. wynosi:

  1. Za grób ziemny pojedynczy – 108,00 zł,
  2. Za grób ziemny podwójny – 162,00 zł.
  3. Za grób ziemny dziecięcy – 54,00 zł.
  4. Za grób ziemny urnowy – 54,00 zł

Wpłaty są przyjmowane w kasie Urzędu Gminy Pokój i na rachunek bankowy o nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004. W tytule należy wskazać imię i nazwisko osoby pochowanej i miejscowość.


Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 23-11-2023 10:03

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 19-11-2023 21:10
Przewiń do góry