RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY POKÓJ - 25.10.2023 R.

 

OR.II.0002.47.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

25 października 2023 r. o godz. 1500

w Oranżerii przy Zabytkowym Parku w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad

 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Pokój

 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 5. Informacja na temat działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.

 6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych

 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

b) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku

c) udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej

d) udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Stanisława Bpa i M w Fałkowicach

e) udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Stanisława Bpa i M w Fałkowicach (II nabór)

f)  udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Krzyża Świętego w Pokoju

g) udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Krzyża Świętego w Pokoju (II nabór)

h) zmiany budżetu gminy na 2023 rok

i) wieloletniej prognozy finansowej

 1. Interpelacje i zapytania radnych

 2. Wolne wnioski radnych i sołtysów

 3. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki