Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Logotypy związane z dofinansowaniem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Gmina Pokój podpisała umowę na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Poprawa parametrów technicznych drogi oraz skrócenie czasu dojazdu do sąsiedniej miejscowości Zieleniec poprzez przebudowę drogi i zmianę jej nawierzchni

Efekty realizacji inwestycji: W wyniku inwestycji przebudowana doga gminna wewnętrzna o długości 0,513 m

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 185 920,88 zł.


Przewiń do góry