Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

OR.II.0002.43.202

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29 września 2023 r. o godz. 1500

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołów z:

 1. XLIV sesji Rady Gminy Pokój
 2. XLV sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLIV i XLV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój

 3. wyłączenia miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna

 4. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Krzywa Góra – rejon osiedla

 6. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

 7. zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

 8. emisji obligacji komunalnych

 9. zmiany budżetu gminy na 2023 rok

 10. wieloletniej prognozy finansowej

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne wnioski radnych i sołtysów

10. Zakończenie sesji


 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki


 


 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 25-09-2023 10:09

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 25-09-2023 10:09
Przewiń do góry