Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Logo Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Gmina Pokój podpisała umowę na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Przebudowana droga skróci czas dojazdu do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Piaskowej.

Efekty realizacji inwestycji: W wyniku inwestycji przebudowana doga gminna wewnętrzna o długości 0,569 m

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 419 913,00 zł.

 


Przewiń do góry