Park w Pokoju
GALERIA

Nowe FIo 2023.jpeg

Grupa nieformalna "Sąsiedzi z Kopaliny" pod patronatem Kola Gospodyń Wiejskich w Kopalinie w terminie od 25 sierpnia 2023 r. do 6 października 2023 r., realizuje projekt pn."Święto pieczonego ziemniaka w Kopalinie" finansowany w ramach programu grantowego KIERUNEK NOWE FIO 2023.

Celem projektu jest kultywowanie zapomnianych już tradycji lokalnych, podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. ponadto celem jest także aktywizacja społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa, animacja czasu wolnego mieszkańców Gminy Pokój, pobudzenie do działania mieszkańców Kopaliny i okolic.

Kwota zadania: 6 000,00 zł.

Przewiń do góry