RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Nowe stawki za odprowadzenie ścieków dla miejscowości Zieleniec

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.15.2022 z dnia 26-07-2022 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za odprowadzenie ścieków.

Nowe stawki za odprowadzenie ścieków dla miejscowości Zieleniec obowiązują od 11-08-2023 w wysokości 14,15 zł netto + VAT  tj. 15,28 zł brutto za 1 m2 odprowadzonych ścieków.

 

Wójt Gminy Pokój