Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Informuję, że Wojewoda Opolski w dniu 20 lipca 2023 roku wydał zarządzenie nr 89/2023 w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa opolskiego, w związku z upamiętnieniem 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy trwający 1 minutę.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

L.p.

Rodzaj

alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie

alarmu

Sygnał akustyczny -

modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!: Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ....................................

dla  gminy Pokój

Znak żółty            w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych

przypadkach innej

figury geometrycznej.

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny -ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!: Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) .....................................

dla gminy Pokój

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

L.p.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ............

około godz. .......min. .......

może nastąpić skażenie .......................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku .......................................

(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!  Odwołuję uprzedzenie   o zagrożeniu ..................

(podać rodzaj skażenia)

dla ................................

2

Uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie   o zagrożeniu ..................

(podać rodzaj zakażenia)

dla ................................

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych  i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu     i sposobie postępowania mieszkańców...................

(podać rodzaj zagrożenia,

spodziewany czas wystąpienia    i wytyczne dla mieszkańców).

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie   o zagrożeniu  ........................................

(podać rodzaj klęski)

dla ..................................

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Opublikował(a): Mariola Bernacka
Data publikacji:
 31-07-2023 11:17

Modyfikował(a): Mariola Bernacka
Data modyfikacji:
 31-07-2023 11:15
Przewiń do góry