Park w Pokoju
GALERIA

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Pokój (15:05:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie dotacji przez Gminę Pokój z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (15:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie (15:14:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój do tworzonej Spółdzielni Energetycznej (15:35:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Energetycznej „OZE Pokój” (15:36:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (15:38:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (15:41:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-07-2023 09:33

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 20-07-2023 09:33
Przewiń do góry