RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY POKÓJ

Wójt Gminy Pokój ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój.

Nabór dotyczy realizacji przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu należy składać w terminie do 26 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w sekretariacie.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie zostaną uwzględnione we wniosku Gminy Pokój o udzielenie o dofinansowania ze środków Nfosigw i Wfosigw w Opolu.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wkład własny nie jest wymagany. Dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego

UWAGA!
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pokój o dofinansowanie zadania. W przypadku, gdy wniosek Gminy Pokój nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Osoba do kontaktu –inspektor ds. ochrony środowiska- Aleksandra Kołodziejczyk pok. 40 – tel. kontakt. 77/ 4693 085 wew. 40

Załączniki do wniosku:

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg