Park w Pokoju
GALERIA

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 lipca 2023 roku zmarł
Wacław Landwójtowicz

Radny Rady Gminy Pokój, Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokoju, odznaczony tytułem Zasłużony dla Gminy Pokój

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, 
Bliskim oraz Przyjaciołom
składają 
Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,  pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, instytucji  kultury i spółek gminy,
Przewodniczący Rady Gminy, radni i sołtysi Gminy Pokój.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 17-07-2023 10:57

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 17-07-2023 10:57
Przewiń do góry