Park w Pokoju
GALERIA

Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Pokój - (14:08:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Pokój (14:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (16:22:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2022 rok (16:30:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2022 rok (16:32:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (16:45:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jacek Marczak

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (16:49:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2028” na terenie gminy Pokój (16:50:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej - (16:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (16:56:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:57:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 14-07-2023 10:02

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 14-07-2023 10:02
Przewiń do góry