RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

logotypy projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
w wysokości 18 750,00 zł.

Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Wykaz placówek oświatowych, które otrzymały dofinansowanie:

  1. Publiczne Przedszkole w Pokoju
    dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Opolskiego     - 3 000,00 zł
    własne środki finansowe organu prowadzącego - 750,00 zł
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju
    dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Opolskiego – 12 000,00 zł
    własne środku finansowe organu prowadzącego – 3 000,00 zł