Park w Pokoju
GALERIA

SG.II.6332.2.2023.MO

Pokój, 22.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

    Działając w oparciu o § 21 i § 22 statutu, Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 10;00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Porządek dzienny zebrania przewiduje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta obrad
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSW za 2022 r w zakresie planu rzeczowego.
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW
 5. Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu Komisji Rewizyjnej GSW
 6. Przedłożenie i zatwierdzenie planu rzeczowo -finansowego na 2023 r
 7. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjne
 8. Dyskusja
 9. Podjecie uchwały w sprawie składki członkowskiej GSW Pokój na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie kwartalnego rozpatrywania podań wpływających do GSW przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz zapisanie tej zmiany w statucie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy w Pokoju
 2. Starostwo Powiatowe w Namysłowie.
 3. Członkowie zarządu GSW w Pokój
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej GSW w Pokoju.
 5. Delegaci Walnego Zebrania.
 6. Nadzór wodny Kluczbork
 7. a.a/MO.MO  

Przewodniczący Zarządu
GSW w Pokoju       
Andrzej Szymala      

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 24-05-2023 15:20

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 24-05-2023 15:20
Przewiń do góry