RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

POZNAJ POLSKĘ 2023

logotypy projektu POZNAJ POLSKĘ 2023

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie do wycieczek:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. J. Kani w Domaradzu

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Pokoju

Kwota otrzymanego dofinansowania: 27 500,00 zł

Wkład własny: 18 422,00 zł

Wartość całkowita zadania: 45 922,00 zł