RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacje dotyczące grypy ptaków

W związku z pojawiającymi się informacjami o ogniskach grypy ptaków w granicach województwa opolskiego i ościennego województwa śląskiego, przypominam o konieczności bieżącego, niezwłocznego informowania właściwych służb (Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Opolu – numery telefonu: 77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243 oraz 502 473 533, a także właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii) o wszystkich zaobserwowanych przez Państwa służby i/lub zgłaszanych Państwu przypadkach zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza martwych ptaków wodnych (w szczególności: mewy, rybitwy, łabędzie, krzyżówki, gęsi, itp.), a w razie
konieczności - podejmowanie czynności mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, np. uniemożliwienie dostępu w te miejsca osobom trzecim, czy zamykanie ścieżek edukacyjnych.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się grypy ptaków są zarażone wirusem osobniki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą obecnie masowo gromadzić się w różnych regionach Opolszczyzny, zwłaszcza w rejonach dolin rzecznych (m.in.. Odra, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska), czy dużych zbiorników wodnych (m.in.: Zbiornik Wodny Turawa, Zbiornik Wodny Nysa oraz Zbiornik Wodny
Otmuchów) lub kompleksów dużych stawów hodowlanych.

Jednocześnie wskazuję, że przekazywane informacje powinny zawierać, w szczególności:

  • źródło zgłoszenia,
  • gatunek/gatunki i liczbę zaobserwowanych martwych ptaków,
  • datę znalezienia martwych ptaków,
  • możliwie dokładne określenie miejsca znalezienia martwych ptaków (gmina, numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, najbliższa miejscowości, nazwa nadleśnictwa, leśnictwa, oddziału leśnego, nazwa koła łowieckiego, w miarę możliwości pomiar GPS).

Przypominam równocześnie o zachowaniu szczególnej ostrożności; nie należy, bez istotnego powodu, wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków i miejsc ich lęgów.

Alicja Majewska        
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu