RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XLIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 26.04.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-04-26 o godz. 15:02:21, a zakończono o godz. 15:10:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19 k.m.2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 za obniżoną cenę na rzecz Województwa Opolskiego (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz