Park w Pokoju
GALERIA

Przedmiotem konsultacji społecznych jest:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna ( PDFZałącznik nr 1 - Projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna. (63,93KB) ).
  2. Projekt statutu Sołectwa Domaradz ( PDFZałącznik nr 2 - Projekt statutu Sołectwa Domaradz (92,45KB) ) i projekt statutu Sołectwa Jagienna ( PDFZałącznik nr 3 - Projekt statutu Sołectwa Jagienna (91,90KB) ).

Wymienione wyżej dokumenty dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 (pok. nr 11) w godzinach pracy urzędu oraz na na stronie internetowej gminy Pokój, www.gminapokoj.pl

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Sołectwo Domaradz i będą przeprowadzone w terminie:

od 22 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Domaradz, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety w postaci:

  1. kwestionariusza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej gminy Pokój, www.gminapokoj.pl
    OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE WYŁĄCZENIA MIEJSCOWOŚCI JAGIENNA Z SOŁECTWA DOMARADZ I UTWORZENIA SOŁECTWA JAGIENNA
  2. kwestionariusza w postaci papierowej dostępnego w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 (pok. nr 11) w godzinach pracy urzędu.

Zapraszam Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając   

Opublikował(a): Agata Kruszelnicka
Data publikacji:
 12-05-2023 00:05

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 19-05-2023 08:08
Przewiń do góry