Park w Pokoju
GALERIA

Środa z profilaktyką - Program kompleksowej opieki po zawale serca KOS-zawał

Szanowni Państwo,

KOS-Zawał

 • Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego
  • KOS-Zawał, zapewnia opiekę długoterminową nad chorymi po zawale serca. Wciąż jednak wielu chorych nie jest nim objętych. Część pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich i nie zdaje sobie sprawy, że w prewencji kolejnego zawału i jego powikłań dużo zależy też od nich samych.
  • Rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza zarówno ryzyko zgonu z powodu kolejnego zawału serca, jak i niewydolności serca, która może się rozwinąć po zawale (na skutek uszkodzenia mięśnia sercowego).
 • Wśród pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-Zawał jest mniej zgonów z powodu zawału serca. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że w 2022 r. na tych pacjentów przypadało 25 proc. wszystkich zgonów po zawale, a 75 proc. było wśród tych, którzy nie byli objęci tym programem.
 • Pacjent rehabilitowany kardiologiczne ma większe szanse przeżycia po zawale serca.
 • Rehabilitacja jest jednym z głównym elementów opieki nad pacjentem po zawale, ale obejmuje też regularne konsultacje kardiologiczne, odpowiednie badania oraz dodatkowe zabiegi, takie jak wszczepienie stymulatora czy kardiowertera-defibrylatora.
 • Ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza kardiologa indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględnia odpowiednią rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej.
 • Rehabilitacja kardiologiczna realizowana jest stacjonarnie lub w oddziale dziennym zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji.
 • KOS-Zawał obejmuje:
  • LECZENIE – hospitalizację pacjenta z powodu zawału serca
  • REHABILITACJĘ kardiologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych lub w warunkach oddziału dziennego zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji.
  • MONITOROWANIE – wizytę koordynującą (kontrolną) oraz specjalistyczną opiekę kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z indywidualnym planem leczenia.
 • Wiele cennych informacji o znajdziesz w materiałach #ŚrodazProfilaktyką
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-04-2023 15:08

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 28-04-2023 15:08
Przewiń do góry