RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY POKÓJ - 26.04.2023 R.

 

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.43.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

26 kwietnia 2023 r. o godz. 1500

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad

  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19 k.m.2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 za obniżoną cenę na rzecz Województwa Opolskiego

    2. zmiany budżetu gminy na 2023 rok

  4. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki