RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XLII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 29.03.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-03-29 o godz. 15:05:07, a zakończono o godz. 17:53:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak
 13. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Pokój (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt. 10 lit. „H” projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Pokój (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/145/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r. (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2023 roku (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023-2030 (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2023-2025 (17:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (17:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Pokój (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek