RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

24 marca 2023 r. w remizie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 9 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pokój.

Nad przebiegiem turnieju i poprawnością jego wyników czuwała komisja w składzie: dh Krzysztof Arendarski, dh. Jacek Marczak, dh Alojzy Kubica i dh Agata Kruszelnicka.
Uczestnicy eliminacji wykazali się znakomitą wiedzą w zakresie tematyki pożarniczej. Po sprawdzeniu testów przez komisję wyłoniono zwycięzców. Konieczne było przeprowadzenie dogrywki o 3 miejsce, w czasie której uczestnicy musieli wykazać się praktyczną znajomością sprzętu pożarniczego.

Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w grupie II – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII:

1 miejsce - Gracjan Kołodziej (SP w Pokoju)
2 miejsce - Agata Krysiak ( SP w Domaradzu)
3 miejsce - Adrian Szrom (SP w Pokoju)

Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Dyplomy oraz upominki wręczyli uczestnikom – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pokoju, Komendant Gminny ZOSP RP w Pokoju – dh Krzysztof Arendarski oraz Komendant Gminny OSP dh Jacek Marczak.

Serdeczne podziękowania składamy nauczycielom, którzy doskonale przygotowali uczniów do turnieju – panu Michałowi Kędzierskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i panu Grzegorzowi Rychlikowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Sekretarz ZG ZOSP RP
Agata Kruszelnicka