Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2023-03-01 o godz. 15:01:16, a zakończono o godz. 15:49:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Piotr Sobek
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak
 14. Dariusz Gregorowicz

Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Łukaszczyk
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-03-2023 14:09

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 13-03-2023 14:09
Przewiń do góry