RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Program TERMO – dla budynków wielorodzinnych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski w ramach Programu TERMO. Realizacja Programu przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego remontowanych budynków mieszkalnych. 

Z Programu skorzystać mogą  m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowyc oraz osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych. Jej wysokość wzrosła z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji.

Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE) premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia remontowa wzrosła z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej – ale wyłącznie w odniesieniu do budynków wielorodzinnych.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej składa inwestor w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK.

 

1 lutego br. zostały uruchomione nowe rozwiązania realizowane w Programie TERMO.

 

Granty:

1. OZE (dofinansowanie na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii),

Ten rodzaj grantu nie jest powiązany bezpośrednio z premiami. W ramach niniejszego instrumentu wsparcia jest możliwe refinansowanie 50 proc. kosztów netto inwestycji, polegającej na montażu odnawialnego źródła energii, takim jak panele fotowoltaiczne, instalacje hybrydowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Mechanizm uzyskania grantu jest podobny jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, z tą jedynie różnicą, że wniosek będzie składany bezpośrednio do BGK, czyli z pominięciem sektora bankowego.

Grant może sfinansować również modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Z grantu OZE mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

2. Termomodernizacyjny (przedsięwzięcia termomodernizacyjne przyznawany jako opcja z premią termomodernizacyjną).

Grant termomodernizacyjny będący opcją podwyższającą premię termomodernizacyjną to wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację.

Zwiększa wsparcie w postaci premii o 10 proc. kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Więcej informacji na temat wsparcia w ramach Programu TERMO można znaleźć na stronie BGK.

Poniżej prezentacja przedstawiająca główne założenia Programu:

PDFProgram TERMO_luty_2023 1.pdf (2,69MB)