Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Dlaczego Gmina Pokój?

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna, rekreacyjna w połączeniu z wysoką jakością środowiska sprawia, że gmina Pokój to idealna lokalizacja do rozwoju usług zdrowotno-wypoczynkowych i społecznych, biznesów opartych na home office czy lokalizacji hal magazynowych. Gmina Pokój posiada zasoby przestrzeni do zagospodarowania oraz proinwestycyjne warunki fiskalne - jedne z najniższych w województwie opolskim podatki od nieruchomości zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Atrakcje turystyczne:

Głównym potencjałem turystycznym gminy jest zabytkowy park zdrojowy.

Ze względu na korzystne uwarunkowania przyrodnicze, tereny gminy są atrakcyjne dla uprawiania turystyki rowerowej.  Wytyczone szlaki prowadzą z Karłowic do Pokoju oraz z Zagwiździa do Pokoju. Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wytyczono również ścieżki o charakterze edukacyjnym, wyposażone przez Nadleśnictwo Kup w tablice wyjaśniające zagadnienia związane z gospodarką leśną. W okolicach Ładzy przygotowano trasę pieszą (4,5 km długości) i rowerową (13,5 km), a w okolicach Dąbrówki Dolnej wytyczono ścieżkę o długości 10 km8.
Przez teren gminy przebiegają trasy szlaków turystycznych PTTK: żółtego o przebiegu: Karłowice – Kuźnia Katowska – Pokój oraz czerwonego o przebiegu: Pokój – Wilcza Buda – Zagwiździe – Murów – Czarna Woda – Pokój.
Kolejną atrakcją turystyczną są punkty widokowe wyznaczone na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Z punktów rozciągają się widoki na malownicze stawy charakterystyczne dla krajobrazu gminy a drogi prowadzące do nich często przebiegają ciekawymi terenami - przez wydmy i podmokłe łąki z bogatą florą i fauną.
Rzeki przepływające przez gminę (Stobrawa, Budkowiczanka) stanowią dogodne miejsce do organizowania spływów kajakowych. Spływy odbywają się nawet Strumieniem Wołczyńskim (z Brynicy do Lubnowa). W okolicy Ładzy znajduje się także ścieżka przyrodnicza poświęcona borom sosnowym.
 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-02-2023 12:47

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 14-06-2023 10:44
Przewiń do góry