Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

SZACHY4.jpeg

W pierwszy grudniowy weekend, w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pokoju odbył  dwudniowy festiwal szachowy „ Z szachami na Stobrawskim Zielonym Szlaku”. Rozgrywki zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Pokój Organizację Pożytku Publicznego.

W Festiwalu udział wzięło 48 zawodników z województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Zawodnicy przyjechali z Wrocławia, Dobronia, Opola, Namysłowa, Rychtala, Wołczyna, Gierałcic, Ligoty Dolnej, Opatowa, Kluczborka, Chróścic, Opola, a także z gminy Pokój. Najmłodszy zawodnik miał 5 lat, najstarszy –79. Szachiści różnili się umiejętnościami i doświadczeniem, ale łączyła ich wola walki i chęć osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Stąd też zawody miały bardzo emocjonujący przebieg.

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, 9 rund, po 30 minut na zawodnika, pary kojarzono systemem komputerowym. Podczas turnieju dodatkowo można było zdobyć normę na V i IV kategorię szachową. Normę na V kategorię zdobyło  7 zawodników, na IV kategorię 9.

W efekcie 9 godzinnych pojedynków na szachownicach, najlepszy wynik 8 pkt osiągnął Andrzej Merci z Wołczyna, drugie miejsce zajął Miłosz Rewasiewicz z klubu LZS Pat Ligota Dolna z wynikiem 7,5 pkt, trzecie Arkadiusz Biegalski z klubu LZS Victoria Chróścice.

W grupie juniorów najlepszymi okazali się: Tomasz Góreczny z PUKS Rodło Opole – 6 pkt, Karolina Karleszko z PUKS Rodło Opole – 5 pkt (najlepsza juniorka) oraz Miłosz Ptaszek – 5 pkt. W grupie kobiet bezkonkurencyjna była Monika Pilarska z klubu LZS Pat Ligota Dolna, która zdobyła 5 pkt.. Najlepszym zawodnikiem z gminy Pokój okazał się Dawid Bieniek z Domaradzkiej Kuźni, który zdobył 4,5 pkt. Najlepszym zawodnikiem sekcji szachowej w Pokoju został Miłosz Ptaszek, który zdobył 5 pkt..

Puchary, nagrody rzeczowe i finansowe  i upominki zawodnikom wręczyła Barbara Zając Wójt Gminy Pokój. W trakcie rozgrywek uczestnikom zapewniono ciepły poczęstunek. Nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów czuwał sędzia: Przemysław Ptaszek.

Cele turnieju zostały osiągnięte. Podczas rozgrywek promowano sport szachowego wśród turystów i mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, a także atrakcje turystyczne obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak. Zawodnicy, kibice byli zachwyceni walorami przyrodniczymi, kulturowymi, zabytkami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zachwycali się twórczością amatorską lokalnych artystów, ofertą gospodarstwa agroturystycznego.

Serdeczne podziękowania organizatorzy składają prywatnemu sponsorowi za ufundowanie nagród finansowych i rzeczowych. Podziękowania kierujemy do Aleksandry Łukaszczyk dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju za pomoc w organizacji rozgrywek. Dziękujemy także klubom: LZS Pat Ligota Dolna, Goniec Kluczbork i Oksz Społem Opole za wsparcie techniczne.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

logotypy.jpeg

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Tematy pokrewne:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-12-2012 12:42

Przewiń do góry